Tekstari treffit gogo express jyväskylä

tekstari treffit gogo express jyväskylä

Nuorisohiihtojen ja hiihtokoulun päättäjäisiä vietettiin viime viikolla. Pirkkalan Hiihtäjien hiihtokoulua kävi upeat lasta. Kuusankosken reissun jälkeen Suupan torille kokoontui iloista väkeä. Hymy oli miehillä herkässä. Lahden mukaan neuvotteluja käydään nykyisen Pirkkalalainen Suvi Liimatainen, 20, on voittanut kaksi SMpronssia yleisurheilun hallikaudella. Tuorein tuli moniotteluiden mestaruuskisoissa Jyväskylässä Nsarjassa pronssia.

Mestariksi otteli Mia Kurppa naistenkin sarjaa paremmalla tuloksella. Viikkoa aikaisemmin SMhalleissa Kuopiossa Suvi kiskaisi Nsarjan 60 metrin aidoissa Tampereen Pyrintöä edustava Suvi Liimatainen taisteli vuotisten SM-hallipronssia moniottelussa ja pika-aidoissa.

Valmentajana toimii isä Matti. Sari Korkalainen otteli Jyväskylässä seitsemänneksi samassa sarjassa. Huippusuoritus osui kuulakisan viimeiseen työntöön, jolla hän pukkasi komean uuden ennätyksensä Kuopiossa hän oli kuulan kuudes tuloksella 11, Kumpaakin ottelijaa valmentaa Suvin isä Matti Liimatainen. Mielipiteet Lukijaltapalstalle ma klo 15 mennessä soittaen tai kirjallisena os. Pirkkalainen, Suupantie 2 A 10, Pirkkala. Myös nimi merkillä julkaistaviin kirjoituk siin tulee liittää nimi ja osoite tiedoksi toimitukselle.

Tekstarit Tekstarit yleisönosastolle numeroon Nimimerkillä varustettuihin viesteihin on myös liitettävä kirjoittajan nimi ja osoite, jotka jäävät vain toimituksen tietoon.

Lapsen vai hallinnon ehdoilla koulutielle? Pirkkalan kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt päätöksen Pirkkalan kunnan uusista oppilaaksiottoalueista. Päätöstä valmisteli sivistystoimenjohtaja Markku Valkamo, joka perusti syksyllä työryhmän selvittämään ja tekemään ehdotuksen alakoulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamiseksi vastaamaan paremmin kunnan kouluverkon toiminnallisuutta.

Tässä yhteydessä tuli ottaa huomioon Toivion koulun saneeraus ja laajennus. Selvitystyöryhmän tehtävänä oli ollut muun muassa selvittää koulujen näkemys toiminnallisuudesta sekä kuulla ja informoida koteja mahdollisimman varhain tulevista muutoksista. Sen lisäksi sivistystoimen hallinnossa oli aloitettu selvitystyö arvioitavista oppilasmääristä tulevina vuosina. Työryhmän selvitys valmistui tammikuussa Selvitystä ei ole sisällytetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen.

Päätöksen mukaan vanhempainyhdistysten puheenjohtajistolle olisi esitelty asiaa ja kuultu heidän ajatuksiaan. Milloin kuuleminen oli tapahtunut, keitä henkilöitä kuulemisessa oli ollut läsnä ja mistä ylimalkaan oli keskusteltu, ei päätöksessä kuitenkaan ole mainittu.

Muun muassa Pakkalankulman ja Pereen koteja, joihin päätös ja sen vaikutukset kohdistuisivat, ei ollut kuultu. Sivistystoimen hallinnon oman selvitystyön tuloksista ei siitäkään ole Pirkkalan kunnan kotisivulla olevassa päätöksessä mainintaa. Kuntalaisen on siksi mahdotonta arvioida, millaisiin seikkoihin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös perustuu. Jani Niemisen kirjoituksen Pirkkalainen mukaan rajat on vedetty hallintolähtöisesti ja tästä lienee tosiasiassa kyse.

Onko lautakunnan päätös ja sen perustelut pirkkalainen käsitys turvallisesta ja lyhyestä alakoululaisten koulumatkasta?

Onko päätös ja sen perustelut pirkkalainen käsitys lapsen edusta ihmis- ja perusoikeutena? Näkemykseni mukaan ei ole, vaan se on Pirkkalan kunnan virkamiesten valmistelema käsitys siitä, miten Kurikan alueen lapset saadaan punttipäätöksellä sijoitettua Nuolialan kouluun. Toiseksi Toivion laajennettava koulu tarvitsee oppilaansa hinnalla millä hyvänsä.

Mikä merkitys päätöksellä on muille pirkkalalaisille, ei ole hallinnon sujuvuuden nimissä ollut merkitsevää. Sivistystoimenjohtaja Valkamon mukaan Pirkkalalainen koulupiirijako lähtee entisten lääninhallitusten ennakkopäätöksistä, eikä ole pirkkalainen linjaus. Ensiksi onko todella niin, että pirkkalaista sivistyspolitiikkaa tehdään jossain muualla kuin Pirkkalan päätöksentekoelimissä? Toiseksi lääninhallitusten ratkaisut eivät ole ennakkopäätöksiä, koska lääninhallitukset tai muut aluehallintoviranomaiset eivät ole ylimpiä tuomioistuimia.

Ratkaisuilla voi toki olla merkitystä yksittäistä kouluun sijoittamispäätöstä arvioitaessa, mutta missään tapauksessa näillä ratkaisuilla ei pidä ohjata pirkkalalaisten etua vastaan olevia päätöksiä, esimerkiksi juuri koulupiirien rajoja.

Siksi nämä ennakkopäätökset eivät ilmene opetus- ja koulutuslautakunnan päätöksessäkään. Voidaan pikemminkin sanoa, että päätöksentekijöiden ote alkaa lipsua juuri sillä hetkellä, kun vetoaminen ennakkopäätöksiin tai yleisen lain tulkintaan alkaa. Lapsen edun huomioon ottaminen olisi päätöstä valmisteltaessa tarkoittanut käytännössä sitä, että olisi selvitetty, mitä lautakunnan päätös ja sen vaihtoehtona olevat ratkaisut esimerkiksi Kurikankulman koulun laajentaminen merkitsevät kymmenien, tulevaisuudessa satojen Pereen ja Pakkalankulman lapsien ja heidän perheidensä arkeen.

Pereen ja Pakkalankulman lapsilta olisi pitänyt kysyä, mikä merkitys on sillä, että muutaman sadan metrin päässä sijaitseva lähikoulu muuttuu neljän kilometrin päässä olevaksi Toivion kouluksi.

Entä kokevatko lapset olevansa turvassa Toivion korpitaipaleella autojen, myös linja-autoliikenteen, seassa pimeässä kulkiessaan. Ja onko sillä merkitystä, että sisarukset ovat eri koulussa kuin sinä itse? Varmasti olisi ollut syytä kysyä muutakin. Kysymyksiin saatujen vastausten synteesin jälkeen lautakunnan olisi tullut kirjata päätökseensä se, että väestökasvusta huolimatta lapsen ja perheen yksilöllinen tilanne otetaan Pirkkalassa aina huomioon oppilasvalintoja tehtäessä.

Toiseksi päätökset tehtäisiin yhteisymmärryksessä kotien kanssa yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen. Lautakunta teki päätöksen tietoisena siitä, että kunnassa ei ole tehty päätöstä Toivion huonokuntoisen koulun korjaamisesta ja laajentamisesta. En kykene ymmärtämään, miksi koulupiirijakopäätöksen soveltaminen aloitetaan jo vuonna , jos Toivion koulun saneeraus ja laajentaminen aloitetaan vasta silloin. Lautakunta myös tiedotti ratkaisustaan 3. Pirkkalalaisessa, jolloin oikaisuvaatimusaika lautakunnan päätöksestä oli jo mennyt umpeen.

Tällainen menettely ei kuulu hyvään hallintotapaan. Näkemykseni mukaan Pirkkalan kasvatus- ja opetuslautakunta on velvollinen ottamaan päätöksensä uudelleen käsittelyyn ja tekemään asianmukaisen lapsiemme edun huomioon ottavan päätöksen Pirkkalan tuleviksi oppilaaksiottoalueiksi. Sekä poliittinen johtoryhmä että valtuustoryhmät kuin yhdestä suusta ilmaisivat halunsa avoimeen keskusteluun ja läpinäkyvään päätöksentekoon.

Helposti miellämme kunnan virkamiehet, muun palkatun henkilöstön ja luottamusmiehet hierarkkisena organisaationa. Organisaatiokeskeisyydessä etsitään virheitä ihmisistä ja kysytään kuka teki virheen.

Prosessikeskeisyydessä sen sijaan etsitään ongelmakohdat työprosessista ja kysytään mikä mahdollisti virheen. On todettava, että olemme epäonnistuneet Pirkkalan kunnallispolitiikassa pormestarimallin toteuttamisessa.. Pirkkalassa pormestarimallin palapelin osat ovat vielä levällään lattialla. Epäluottamus ja siitä äänestäminen politiikassa ei ole mitenkään tavatonta. Pirkkalan pormestarin epäluottamuskysymyksessä yksinkertaista ja selvää olisi ollut äänestää luottamuksesta ja sillä selvä. Koska me kunnallispoliitikot olimme sitoutuneet - niin asian ymmärsin - uudenlaiseen avoimeen prosessiin, halusimme KD: Totesimme osaltamme ettei tällaista epäluottamusta ollut.

Olemme voineet puhua suoraan asioista Antero Saksalan kanssa ja saaneet häneltä aikaa, kun olemme sitä halunneet. Olemme myös tulleet kuulluksi. En aseta kyseenalaiseksi muiden kokemusta ja pettymystä, joka on johtanut epäluottamukseen. Onko entisen pormestari Saksalan epäluottamussaldo kertynyt kuluneen reilun vuoden pormestarina toimimisen aikana? Näen että sen juuret ovat kauempana. Kun ryhmä 27 neuvotteli luottamusmiespaikoista demarien, vasemmistoliiton, keskustan ja perussuomalaisten ryhmien puheenjohtajat ilmaisivat mielipiteenään, ettei Saksalaa tulisi valita pormestariksi.

Perusteena oli epäluottamus sekä kokoomuksen politiikkaan että Saksalaan. Sittemmin kyseiset ryhmät ovat olleet siinä johdonmukaisia ja demarit asettivat oman pormestariehdokkaansa vaaliin. Tässä ei ole mitään tavatonta. Demokratiaan kuuluvat erilaiset mielipiteet ja ehdokkaat, joista sitten äänestetään.

Vaikka tiesin nämä taustat, minulle pormestarin erovaatimus tuli niin sanotusti puskista. Ja niin se tuli monelle muullekin valtuutetulle. Olen pettynyt väliaikaisen valiokunnan toimintaan. Asetan sen ammattitaidon ja arvostelukyvyn tietyiltä osin kyseenalaiseksi. Asiat, jotka eroa vaatineet ovat ottaneet esille, olisi ollut mahdollista päivittää, koska ne koskivat itse asiassa menettelytapoja, eikä niistä ole aiheutunut vahinkoa kunnalle ja kuntalaisille.

Mutta poliittista epäluottamusta ei voi mikään valiokunta muuksi muuttaa. Valtuusto päätti kuitenkin asettaa tämän valiokunnan ja siksi sen olisi pitänyt toimia perusteellisemmin. Nyt se jäi surkeaksi välinäytökseksi. Olimme siis sitoutuneet prosessiin. Prosessikeskeisyydessä asiakas määrittelee laadun. Ketkä ovat meidän asiakkaitamme? Itse asiassa he ovat meidän työnantajiamme ja he määrittelevät meidän poliitikkojen työn laadun. Kuntalaiset pitäisi ottaa nykyistä laajemmin mukaan päätöksentekoon ja kertoa avoimemmin valmisteilla olevista.

Se on heidän perustuslaillinen oikeutensa. Pormestari on luottamusmiesjohtaja, jonka tehtävään yhdistyy myös entisen kunnanjohtajamallin tehtävät.

Nyt epäonnistuttuamme ehdotetaan palaamista kunnanjohtajamalliin. Hallintomallit eivät sinänsä ole ratkaisu, vaan rakenteissa toimivien ihmisten kyky yhteistyöhön ja luovaan ajatteluun. Olemmeko siis epäonnistuneet vai näyttääkö nyt pormestarimalli siinä positiivisena mahdollisuutena pidetyn pormestarin erottamisen toimivuuden? Tulevat vuodet sen näyttävät. Pelkään, että tämä pormestarijupakka jättää haavat, jotka aika ajoin nousevat esille Pirkkalan poliittisessa päätöksenteossa.

Nyt me päättäjät tarvitsemme luonnetta. Olen havainnut, että meillä on paljon lahjakkaita ihmisiä päättämässä kuntamme asioista. Meidän henkilökohtaiset lahjamme ovat saatuja, ne ovat annettu meille, mutta väitän että luonteemme on valinta.

Tämäkin kriisi, jossa olemme, on uuden mahdollisuus. Meidän tulisi käyttää sen tuomat mahdollisuudet hyväksemme kehittäessämme taitojamme, mutta ennen kaikkea luonnettamme. Vaikeudet eivät välttämättä ja automaattisesti jalosta luonnettamme, mutta ne paljastavat millainen se on. Luonteemme kasvuun panostaminen tuo menestyksen ihmissuhteissamme - myös politiikassa asiaosaamisen rinnalla.

Sampo, Veeti, su 4. Jopas sattui Kun pikku-liisa oli isänsä kanssa kirkossa, hän seurasi kaikkea silmä kovana, kuunteli ja yhtyi virteen. Kun he poistuivat kirkosta, isä otti tytärtään kädestä ja totesi ykstuumaan: Liisa vilkaisi isäänsä, muisti kolehdinkeruun ja totesi: Litrakaupalla lantattiin mehua, pihalla kärisi makkara ja sisällä soitto raikui.

Pirkkalainen maaliskuussa kansalaisopiston hiihtoretkestä Muut lehdet Yrittäjät ovat hyvin toiveikkaita tulevaisuuden suhteen, vaikka työttömyys ja konkurssien määrä on ollut nousussa. Viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys Ensiapu Acutassa Taysissa.

Ajanvaraus klo , puh Pirkkalan apteekki, Suupantori 4 avoinna pääsiäisviikolla to 1. Tampereella avoinna joka päivä Yliopiston Apteekki Hämeenkatu 16 , Keskustorin apteekki Keskustori 1 Päivystävä eläinlääkäri, puh lemmikkieläimet , puh tuotantoeläimet.

Arkisin puh Sairaanhoito, kiireellistä apua tarvitsevat Pirkkalan terveyskeskus ma-pe , la , su , puh Yöpäivystys Ensiapu Acutassa Taysissa ma-pe , la , su , puh Vikailmoitukset, sähkö, lämpö, maakaasu Loukonlahteen saakka Tampereen Sähkölaitos, puh , muualla Pirkkalassa Vattenfall sähkö, puh , kaukolämpö ja maakaasu, puh Vesiongelmissa Tampereen Vesi, puh Palvelut Elokolo, Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkun kokoontumispaikka kuntalaisille Suupankuja , kerhohuone, puh , avoinna ma-to , pe Kelan Pirkkalan toimisto Suupantie 2 , avoinna ma-pe , Kirjastot, Pirkkalan kirjastot kiinni pääsiäisen vuoksi Torstaina 1.

Taysin naistentautien poliklinikalla Maarit Pajulan ja Helena Itkosen maalauksia toukokuun loppuun saakka. Pirkanmaan muistiyhdistys ry Kalevantie 1, Tampere: Joni Mäkelän teoksia kesäkuun loppuun. Oma kuva, omat sanat, Minea Mälkiän, 15 v. Pormestarijärjestelmään siirryttiin valtuustossa, kun asiasta äänestettiin.

Enemmistö oli sitä mieltä, että pormestarijärjestelmään mennään. Olin itse sitä mieltä, että parempi vaihtoehto olisi määräaikainen kunnanjohtaja ja sitä myös kannatettiin. Valtuusto ei ollut yksimielinen, kun pormestarijärjestelmään siirryttiin. Mutta kun päätös oli tehty, siihen oli tyytyminen. En missään vaiheessa kritisoinut pormestarijärjestelmää enää päätöksen jälkeen, enkä ainakaan pormestarivaliokunnassa, niin kuin Vallas antaa ymmärtää.

Olin sitä mieltä ettei yhtään kuntaneuvosta tai sitten kaksi. Mitä mieltä oli kokoomus? Mitä tulee kokoomuksen ryhmäkuriin? Minulla on siitä kokemusta. Olin luvulla kaksi kautta kokoomuksen ryhmässä, kun meillä oli vaaliliitto kokoomuksen kanssa. Ensimmäisinä valtuustovuosina olin myös kokoomus - ja keskustaryhmän varapuheenjohtaja.

Kyllä siellä muutama määräsi ja toisten piti olla samaa mieltä. Parasta oli se, kun kokoomusryhmä erotti meidät sitten ryhmästä, kun edesmenneen Esko Prihdin kanssa uskalsimme olla valtuustossa eri mieltä pakolaispolitiikasta. Valtuuston silloinen puheenjohtaja kutsui valtuustoryhmän kokoon ja sanoi, että kokoomus erottaa meidät ryhmästä, kun olimme eri mieltä.

Tällaista se politiikka on ja ryhmäkuria on kokoomuksessa ollut jo ajat sitten, vaikka toista väitetään. Harmittaa vaan valtuutettu Pirjo Jukaraisen puolesta se, kun aina samat ihmiset moittivat Pirjoa ja minua. Ehkä se johtuu siitä, kun olemme pohjoisesta kotoisin ja uskallamme sanoa asiat niin kuin ne ovat.

Emme mielistele ketään, emmekä tavoittele paikkoja. Entä mitä merkitsee seuraava? Helmikuussa eräs hyvin korkealle arvostamani kokoomuslainen soitti minulle ja keskustelimme pormestariasiasta.

Hän vakuutti, että Mälkönen ja Vallas eivät ole enää missään tekemisissä! Raili Naskali valtuutettu Savolaista meininkiä Pirkkalan kokoomus. Yhdistyksen hallituksen toiminta vaikuttaa savolaiselta hankkeelta. Sauli Niinistö työväen presidentiksi. Jäsen Asser Joenperä Ketä varten pormestari? Kumpaakohan varten pormestari on? Pyrkyreitä, jotka pyrkivät pormestariksi vai kuntalaisia varten? Pyrkyrit ajavat omaa, eikä kuntalaisten asiaa. Vanha vaari Vanhemmat lasten ja nuorten tueksi kieliopinnoissa Emmi Aaltonen kirjoitti otsikolla Pakkoruotsi pois kouluista ja kysyi Miksi me opiskelemme ruotsia?.

Onko syynä se, että se on Suomen toinen virallinen kieli? Emmi esitti, että koulussa kuuluisi olla mahdollisuus opiskella ruotsin sijasta jotain muuta kieltä, jonka oppilas näkee hyödylliseksi ja kannattavaksi, ja josta voisi olla enemmän hyötyä tulevaisuudessa. Hän totesi, että pakollinen ruotsin opettelu lannistaa koululaisten opiskeluintoa ja että useat koululaiset eivätkä keskity ruotsin kielen opiskeluun vakavasti.

Mitä jos me vanhemmat kuuntelisimme ja tukisimme lapsia ja nuoria enemmän kieliopinnoissa? Lapset näkevät monesti asioita selvemmin kuin aikuiset. Kieltenopiskelun valinnaisuutta voi edistää esimerkiksi äänestämällä ensi vuoden eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka ajaa ruotsin saamista valinnaiseksi oppiaineeksi. Lisätietoa vaikuttamistavoista on Vapaa kielivalinta ry: Ilmari Rostila Vapaa kielivalinta ry Matti Hautakangas lähetti hienon maisemakuvan Vähäjärvellä pidetyistä pilkkikisoista.

Se ei kuvaajan mukaan ollut kuitenkaan oikein, että talven aikana pilkkireikiä porattiin myös järven luisteluradalle ulkoilijoita kompastuttamaan. Ensi talvena sitten kunnolla! Paikallisuutisia Viikkokalenteri Taajamayleiskaavaehdotuksen esittely.

Yleisötilaisuus kunnantalon valtuustosalissa Suupantie 11 ke klo Pirkat - Erä Akatemia, salibandyn 1-divisioonan nousukarsintojen 2. Pilkkikisat Pirkkalan Vähäjärvellä ma 5. Mari Lilja Pääsiäiskysely 1. Mitä pääsiäinen sinulle merkitsee?

Oletko osallistunut pääsiäisyön messuun Pirkkalan kirkossa? Susanna Nieminen ja Miro 1. Mummulareissu Etelä-Pohjanmaalle ja mummilaan Suodenniemelle. Lapsen myötä nyt enemmän. Rairuoho, pääsiäismunat, tiput ja mämmi. Kotosalla ollaan ja kirkkoon tullaan.

Ollaan rauhallisesti ja kiireet on poissa. Ennen syötiin mämmiä, mutta nyt se jäänyt pois. Karjalanpaisti päivää olen, mutta oli silloin sairaana. Hiljentymistä ja rauhallista olemista. Ruuat, koristeet, sukulaisvierailut, yhdessä syöminen.

En ole, mutta ehkä joskus vielä menen. Pääsiäisyö Seuriksella Pirkkalan seurakunnassa pääsiäinen on suuri juhla nuorille. Seurispääsiäinen on yksi mahdollisuus viettää pääsiäistä yhdessä ollen. T ulevana lauantai-iltana Kirkkoveräjän seurakuntatalo eli Seuris kerää noin parisataa nuorta viettämään kristikunnan tärkeintä juhlaa ja kokemaan ylösnousemuksen iloa. Nuorten tapahtuma kestää läpi yön. Toivon, että nuoret voisivat kulkea kärsivän Kristuksen mukana ja saada lopulta jonkinlaisen aavistuksen ylösnousemuksen salaisuudesta, kertoo Arto Köykkä Seurispääsiäisen ideasta.

Huipentumana pääsiäisyön ateria Seurispääsiäistä vietetään nyt viidennen kerran. Tapahtuma sai alkunsa siitä, kun kaikki halukkaat eivät mahtuneet Lotjan pääsiäisleirille. Tänne jääville nuorille haluttiin järjestää oma tapahtuma. Näytelmä huipentuu tunnelmalliseen yöateriaan, jonka nuoret valmistavat pitkänperjantain talkoissa, selvittää nuorisotyöntekijä Mirjainkeri Saari.

Mukana eri-ikäisiä nuoria Linda Nieminen on alusta asti ollut mukana Seurispääsiäisessä. Hän on ollut myös mukana Lotjan pääsiäisleirillä, mutta Seurispääsiäisestä on hänelle muodostunut perinteinen pääsiäisen viettotapa. Tapahtuma kerää väkeä vuotiaista vähän yli kolmikymppisiin, joten mukana paljon vanhoja kävijöitä kuin uusia kasvojakin. Ida odottaa tapahtumalta taas mukavaa yhdessäoloa, hyviä elokuvia sekä pääsiäisyön näytelmää.

Ei pelkkiä suklaamunia Pääsiäisen merkitys on Lindalle ja Idalle selkeytynyt iän myötä. Monelle pääsiäinen voi olla vaan pääsiäiskoristeita, suklaamunia ja pääsiäisruokia. Linda kertoo, että pääsiäisen viettämisen merkitys tuntuu nyt tärkeältä vastapainona omalle työlle. Ilman tätä tapahtumaan en varmasti saisi pääsiäisen sisällöstä mitään irti narsissien myynnin turruttamana, miettii Linda.

Iän myötä myös vuosi sitten rippikoulun käyneelle Idalle pääsiäisen merkitys on syventynyt. Riparin jälkeen sitä on alkanut miettimään jo vähän syvällisemmin asioita, kertoo Ida. Nuorten panostus ihailtavaa Seurispääsiäisessä korostuu yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen pääsiäisen sanomaa unohtamatta. Välillä tuntuu, että rekvisiittaa ja koristelua myöten iso osa Pirkkalaa on liikkeellä, iloitsee monta kertaa tapahtumassa mukana ollut nuorisotyöntekijä Mirjainkeri Saari.

Maalataan lasten kanssa pääsiäismunia ja tehdään virpomisvitsoja. Se on yksi pyhä muiden joukossa. Pohjanmaalla vielä asuessa oli pääsiäiskokot ja käytiin Mattseuspassiossa. Se kristillinen suuri juhla Vapahtajamme ylösnousemusjuhla.

Maallisessa mielessä pääsiäinen on kevään airut ja alku kesän odotukselle. Munien keittäminen ja mämmi. Lapsuudesta jäänyt mieleen keitetyt pääsiäismunat. Olen ollut kolme kertaa mukana. Mämmi, pääsiäisruuat, värjätyt kananmunat. Seurispääsiäinen huipentuu yhteiseen pääsiäisyön ateriaan, jonka nuoret ovat itse toteuttaneet. Tarjolla on monia pääsiäisherkkuja. Kuulet sie, kuulet sie, Herra? S unnuntaina Pirkkalan kirkossa vietetään karjalaisseurojen Tampereen piirin kirkkopyhää klo 18 alkavan karjalaisen messun ja valamolaisen iltateen merkeissä.

Messun runkona on lauluja joensuulaisen papin, Tapani Nuutisen, säveltämästä ja sanoittamasta karjalaisen kansan messusta. Lisäksi lauletaan pari Sortavalasta lähtöisin olevaa virttä. Messun musiikki nousee karjalaisesta sielunmaisemasta eli laulun sanoin Karjalan kansan sydämessä soipi rinnatusten itku ja nauru.

Säestyksestä vastaavat Eeva Oksala, viulu ja Sami Varvio, harmonikka. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan messuun, vaikka sukujuuret olisivatkin muualla kuin Karjalassa!

Omat sukujuureni vievät Sortavalaan, joten odotan kovasti tulevaa messua, kertoo Pirkkalan Karjala-seurasta Iines Hoffrén. Hän kutsui pääsiäistä juhlien juhlaksi, koska silloin koko kristikansa kutsutaan paratiisin iloon, ovet kadotettuun kotiin aukeavat, ja ovista voivat kulkea myös katuvat ryövärit. Meillä Suomessa pääsiäinen on tärkeä juhla, mutta siihen valmistautuminen ja juhlan viettäminen jäävät usein joulun varjoon.

Kuitenkin kristillisen uskon kannalta pääsiäisellä on aivan olennainen merkitys. Se on kirkkovuoden ja kristillisen uskon keskus, joka luo toivon kuoleman kukistamisesta ja vapautuksen orjuuden kahleista.

Pääsiäinen on kirkollisista juhlista myös vanhin juhla. Varhaisimmat tiedot vuosittaisesta kristittyjen ylösnousemusjuhlasta ja sen vietosta ovat luvulta. Varhaisessa kristikunnassa pääsiäistä vietettiin valvoen läpi yön, koska pimeyden jälkeen kajastava aamun valo paljastaa tyhjän haudan.

Miten pääsiäinen sitten näkyy tänä päivänä täällä pohjan perukoilla? Meillä luterilaisilla pääsiäinen on tärkeä juhla, mutta ei se samalla tavalla näy juhlien juhlana kuin ortodokseilla. Sen sijaan pitkäperjantain merkitys on suuri.

Kertooko tämä jotain luterilaisuuteen liittyvästä synkästä perusvireestä kuten usein väitetään? Emmekö osaa aidosti iloita pääsiäisen ihmeestä? Viime vuosina luterilaisessa kirkossa on onneksi uudelleen löydetty monia vanhan kirkon perinteitä. Tästä esimerkkinä myös Pirkkalassa toteutetaan pääsiäisyön juhla niin kirkossa kuin Kirkkoveräjällä. Pitkäperjantai ja pääsiäinen vievät meidät kristinuskon ytimeen. Jumalan käsittämätön ja yli ymmärryksen käyvä suunnitelma huipentui ristiin ja tyhjään hautaan.

Pääsiäisaamun ihme, jota evankeliumien naiset olivat todistamassa, kantaa kristillistä uskoa ja koko kirkkoa. Hiljaisen viikon kuljemme vielä Kristuksen ristintietä, mutta tien päässä loistaa valo. Valo voittaa pimeyden niin luomakunnassa kuin ihmisen sisimmässä.

Juhlien juhla siintää edessämme. Kirkon keskiviikossa kohdataan tuttuja Pekka Vainio vas. K irkon keskiviikkoon ovat kaikki tervetulleita. Se kokoontuu Pirkkalan kirkolla aina keskiviikkoisin alkaen klo Ohjelmassa on aluksi pieni hartaushetki, jonka jälkeen on ruokailu edulliseen hintaan.

Aterian päätteeksi kokoonnutaan vielä yhteen kanttorin pitämään lauluhetkeen. Kirkon keskiviikko kerää viikoittain noin sata ihmistä Pirkkalan kirkolle. Kirkon keskiviikon vakikävijä Pekka Vainio lähteen mielellään joka keskiviikko kohti Pirkkalan kirkkoa. Monesti hän tulee sinne yksin, mutta silloin tällöin hän saapuu yhdessä toisen miehen kanssa, joka hänelle on tuttu seurakunnan miesten saunaillasta.

Mikä täällä on parasta? Poikamiehenä kun elelen, niin saan helposti päivän ruokani, eipä sitten tarvitse itse laittaa. Täällä tapaa tuttuja ja voi vaihtaa heidän kansaan kuulumisia. Minulla on täällä paljon tuttuja jo seurakunnan miesten saunaillasta. Tämä on hyvä paikka varsinkin yksinäiselle. Täällä kohtaa paljon ihmisiä.

Anna parasta huoltoa autollesi! Myös uusista renkaista iso valikoima! Kuvassa osa hyväksytyn turvasuunnitelman alueesta Kurikantiellä. Ylinopeuksia ja piittaamattomuutta Kysely paljasti liikenteen ongelmat Pirkkalasta Antti Jokinen Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on loppusuoralla.

Syyskuussa toteutettu kysely innosti peräti seudun asukasta kertomaan kokemuksistaan liikenteessä. Kyselyn mukaan alueen merkittävimpinä liikenneturvallisuuden ongelmina pidetään ylinopeuksia ja piittaamattomuutta muista liikkujista. Myös alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat kuljettajat sekä liikennevalvonnan vähäisyys huolestuttivat vastaajia. Päällimmäiseksi turvallisuustyössä halutaankin nostaa asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen.

Myös turvavälineiden, erityisesti pyöräilykypärän sekä valojen ja heijastimen käytössä, olisi parantamisen varaa. Maantiet turvattomia Tilastojen valossa suunnitelmaan kuuluvien kuntien alueella on muuta maata turvallisempi liikkua. Vuosina suunnitelmaan kuuluvien kuntien alueella tuli poliisin tietoon noin tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista 15 prosenttia johti loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kolmasosa henkilövahingoista tapahtui yksittäisonnettomuuksissa ja neljäsosa kevyen liikenteen onnettomuuksissa.

Mopo-onnettomuuksien määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Turvallisuustyöryhmä jokaisessa kunnassa Kuntien liikenneturvallisuustyöstä vastaa jokaiseen kuntaan perustettu liikenneturvallisuusryhmä. Kunnissa panostetaan turvavälineiden käytön lisäämiseen sekä mopoilun ja koulumatkojen turvallisuuteen.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä liikenneympäristön parantamista että liikennekasvatusta. Aika usein olen tuon henkilökohtaisen avustajani mukana autossa, milloin missäkin. Välillä käymme Tampereella asioilla, Tohlopissa telkkarissa tai sitten vaan täällä kotikunnassa. Esimerkiksi Partola-keskuksessa tulee käytyä aika usein Hieman olen ihmetellyt tuota liikennetouhua joka on aika vilkasta.

Nuolialantielläkin on aikamoinen liikenne. Autoja tulee ja menee vilkkaaseen tahtiin ja tuntuu monella olevan turhan kova kiire. Useamman kerran on meidän auton mittari näyttänyt kuuttakymppiä Naistenmatkantiellä kun ohi pyrähtää aika moni kiireinen autoilija.

Pari- kolme kertaa on ohittaja pyyhkäissyt liikenteen jakajan kautta ohi ja silloin kyllä on meikäläistä hirvittänyt, lähinnä vastaantulijoitten tai miksei myös ohittajankin puolesta. Tänä talvena kerran ajeltiin sellaista sallittua nopeusrajoitusta noudattaen lähestyen Killon risteystä, niin vasemmalta koukkasi yksi autoilija meistä ohi ja ehti juuri ja juuri kääntyä edestämme Killoon.

Ratissa näytti olevan kovin nuoren näköinen mies. Kovin tuntui olevan kiire. Onneksi ehdittiin jarruttaa niin selvittiin ehjänä. Samaisella Naistenmatkantiellä on useamman kerran ajeltu sellaisen mopoauton perässä joka pudottelee kuuttakymppiä.

Minusta ne on kyllä oikein mukavan näköisiä tötteröitä. Mutta, mitäs jos ajotaito ei oikein ole vielä viimesen pääl- Fakta Liikenneturvallisuutta tutkittiin Liikenneturvallisuusongelmia selvitettiin kuntalaiskyselyn ja onnettomuusanalyysin avulla. Tutkimuksessa ilmeni lähes liikenneympäristön ongelmakohdetta. Lähes kaikki on käyty tarkistamassa maastossa lokakuussa Tehtävässä turvallisuussuunnitelmassa ongelmapaikkoihin on pyritty löytämään pieniä ja edullisia parannuksia, jotka voi toteuttaa lähivuosien aikana.

Sellaisia ovat muun muassa kevyen liikenteen ylitysten ja liittymien turvallisuutta parantavat järjestelyt, liikenteen rauhoittaminen, nopeusrajoitusten tarkistukset ja liikenteenohjausjärjestelyt. Huhtikuussa valmistuvaan suunnitelmaan on sisällytetty pidemmän aikavälin tarpeina uusia kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja sekä kiertoliittymiä ja eritasoliittymiä.

Ransu Karvakuono le, niin minkälaista jälkeä tulee, meinaan jos onnettomuus sattuu. Eipä tee oikein mieli edes kuvitella. On se mopoauto sen verran hepposen näköinen vehje. Kyllä varmana niitten ajelijoitten tarttis hieman ajatella? Tällaisia liikenneasioita sitä tulee mietittyä. Tiepalvelun tehostettu päivystys alkaa kiirastorstaina kello 18 ja kestää toiseen pääsiäispäivään, maanantaihin kello 22 saakka.

Jokainen apua tarvitseva voi soittaa Autoliiton ylläpitämään, valtakunnalliseen tiepalvelukeskusnumeroon. Teknistä apua annetaan 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialla Suomessa. Tiepalvelukeskukseen soitetut puhelut ohjataan lähimmälle Autoliiton tiepalvelupäivystäjälle tai yhteistyökumppanille.

Operaatio Pajunkissan voimavarat keskitetään pääsiäisen meno- ja paluuliikenteen ruuhkahuippuihin ja valtateille. Tiepalvelun ja hinauksen lisäksi Autoliitto tarjoaa tien päällä liikkuvalle tietoa ja opastusta kaikenlaisista matkantekoon liittyvistä asioista. Tiepalvelumiehiltä ja -naisilta voi kysyä niin kelistä, ruuhkista, huoltamoista, vaihtoehtoisista reiteistä, lounas- ja majoitusvaihtoehdoista, kauppojen aukioloajoista kuin auton vuokrauksesta ja julkisten liikennevälineiden aikatauluista.

Pääsiäisen tehostetun päivystyksen jälkeen Autoliiton tiepalvelukeskus jatkaa autoilijoiden palvelua normaalilla miehityksellä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Talvisia kelejä odotettavissa Pääsiäisliikenteeseen on tänä vuonna odotettavissa tavallista talvisempia kelejä, mikä asettaa omat haasteensa liikenteen sujuvuudelle. Riittävän pitkä turvaväli ja ennakointi lisäävät liikenteen turvallisuutta, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö ja Tiepalvelun yhteyshenkilö Teijo Poutanen.

Lisäksi talven rapauttamista tienpinnoista irtoaa renkaiden mukana kiviä, jotka saattavat hajottaa tuulilasin osuessaan siihen. Liikenteessä pitää varautua myös häikäistymiseen asiaankuuluvilla toimenpiteillä ja varusteilla.

Lumiset tienpenkat, märkä asfaltti ja matalta paistava aurinko ovat yhdistelmä, johon kannattaa varautua aurinkolasein ja pesemällä tuulilasi myös sisäpuolelta. Ajokeli saattaa olla erittäin kurainen, joten tuulilasinpesunestesäiliö kannattaa täyttää en- HUOM! Laaja valikoima merkkikohtaisia testereitä. Pesunesteen on syytä olla vielä pakkasenkestävää, sillä yöpakkaset ovat hyvin yleisiä vielä pääsiäisen aikaan.

Tuo pyöräsi huoltoon nyt! Puh Tiepalvelun tehostettu päivystys kiirastorstaista 1. Tilaa matkaesite tai katso nettisivumme Puh. Giulio ja Arja A-studio A-plus Luontohetki: Brasilian murikit Pisara Tv-uutiset Antiikkia ja arvoituksia Historiaa: Lehti ikkunassa Katinkontti Remix: Laki ja oikeudentaju Silminnäkijä: Jordania Ratkaisija s MM-ralli: Ihmeelliset uskonmenot Tv-uutiset Väärällä maalla Tv-uutiset Ammatti: Kalliovuorilla Vielä virtaa Kyllä Jeeves hoitaa Ykkösdokumentti: Himmlerin henkilääkäri Kevääntuoja Neljä matkaa Vantaanjoella Luontohetki: Se on sitten Solmu Luontohetki: Tänään otsikoissa Kiehtova maailma: Ihmeelliset uskonmenot Eläinten elämää maalla ja merellä Tohtori Kiminkinen Luontohetki: Askel tyhjyyteen Tv-uutiset ja sää Urheiluruutu Ykkösdokumentti: Juoksuhaudantie K11 Uusi Kino: Ei kenenkään maa K15 Historiaa: Rallikylä Tv-uutiset ja sää Urheiluruutu Ketjukolari Make up!

Taiteilua Paukkumaissi Tohelon ja Torvelon pääsiäinen Napero: Oma koti kullan kallis Futaajat Vasikantanssi: Karitsat syntyvät Pikkuleijonat Samu ja Salla Savisavanni: Kelkkailu Neppajymykerho Olivia Sketsiä! Maria ja Cata Ajankohtainen kakkonen Special: Kovaa ja korkealla Puskuri Mummo Ikimuistoinen: Nalle Puhin uudet seikkailut Dibitassut Winx-klubi Kohtauspaikka: Rakkauden anatomia Alf Uutiset ja sää Urheiluruutu Kova laki: Hollywoodin tositarinat Lauantain perheleffa: Notre Damen kellonsoittaja Star Wars: The Clone Wars Formula 1: Hollywoodin tositarinat Kauniit ja rohkeat Kauniit ja rohkeat Mitä tänään syötäisiin?

I L-koodi Kolmas kivi auringosta Mitä tänään syötäisiin? Miami Petolliset Formula 1: Kruununprinsessa Victoria ja Daniel Westling julkistivat kihlauksensa helmikuussa. Dylanin hengessä Maailmanmatkaaja arkkitehtuuriretkillä mm katse: Marketti Cousteau nuoremman meriseikkailut Maan aarteet Elävä Arkisto: Matkailu Pieni moskeija preerialla Rakennustaiteen aarteita Mitä kulutus maksaa?

Numminen 70 v M. Numminen sings Wittgenstein M. Numminen meets Schubert M. Numminen goes tech-no M. Missa solemnis Kolmas ulottuvuus: Hautausmaakerho Studio Kotro Maailmanmatkaaja arkkitehtuuriretkillä Veitsen terällä: Suonikohjuleikkaus Mitä kulutus maksaa? Lajien synty Avaruuskansiot Historia: Numminen turns rabbit Rembrandtin syytös Forsytein taru Francon aika - näin sen koimme Cuéntame cómo pasó Tiededokumentti: Matematiikan historia Lamastalgia Ranskalainen kylä Mestarin siveltimestä Historia: Kertomuksia intiaaneista Kino Klassikko: Hermot pinnalla Afrikan sinfonia Oopperailta: Poincarén konjektuuri Viipurin taidemuseon tarina Historia: Perintö Teematieto tiistai Teematieto Opettaja.

Märta Tikkanen 75 v Miestä ei voi raiskata TV-arkiston vieraana: Jos olisit minä Opettaja. Olipa kerran keksijä Teematieto Pykäliä ja purtavaa Kokemuksia luontaishoidoista Lapset puhuvat Tiededokumentti: Henrik V Eero Aarnio: Lähde mukaan Pirkkalaisen ainutlaatuiselle lukijamatkalle New Yorkiin! New York on ainutlaatuinen matkakohde, jossa tapahtuu ja näkemistä on paljon. Majoitumme mukavasti keskellä Manhattania, josta on kävelymatka moniin nähtävyyksiin, museoihin ja ostoskaduille.

Saamme hyvän kuvan keskustasta kattavalla kaupunkikierroksella, jossa näemme mm. Lounaan nautimme mielenkiintoisessa Benihana -ravintolassa.

Lukijamatkalaiset tutustuvat myös Empire State Buildingiin, josta on upeat näkymät yli kaupungin. Lisäksi on mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin kuten illallisristeilylle Hudson -joella, värikkääseen gospel-jumalanpalvelukseen Harlemissa ja käyntiin Vapauden Patsaalla ja Ellis Islandilla.

Iltaisin on mahdollisuus osallistua esim. Tarkempi matkaohjelma ja varaukset: Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy, puh Peltikattourakointia ym. Kaikki työt onnistuvat nopeallakin aikataululla.

Tiedustele ja kysy tarjous. Tmi MilliMinna p Sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet ym. Takana Hilja Keskinen ja Siren. Kuva teoksesta Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa. Liisa Raipala Vaikka Pirkkala oli luvulla vielä maatalousvoittoinen, kunta nousi vuonna otsikoihin sahateollisuudessa syntyneen sitkeän lakon vuoksi.

Työtaistelu syttyi Pereen suunnalla toimineella Pyhäjärven sahalla, joka oli tuolloin Tampereen seudun suurin saha.

Työntekijöitä oli yli Saha synnytti ympäristöönsä tiiviin asutuksen. Pirkkalan työväenliikkeestä kirjoittanut Olavi Horsma-aho luonnehtii yhteisöä värikkääksi, elinvoimaiseksi ja sosiaalisesti eheäksi. Niinpä ammattiyhdistyshenki sai tästä joukosta hyvän kasvualustan.

Lakkoon ryhdyttiin, kun työntekijät eivät hyväksyneet työnantajan määrittämiä uusia palkkausperusteita eikä neuvotteluissa päästy yhteisymmärrykseen. Työnantaja otti myös kovat keinot käyttöön ja irtisanoi asuntoloissaan asuvien työntekijöidensä vuokrasopimukset.

Saha pyrki myös jatkamaan toimintaansa rikkurityövoiman avulla. Vaikka tämä keino onnistui samana vuonna Pietarsaaressa käydyssä sahateollisuuden lakossa, Pirkkalaan ei lakon aikana saatu riittävän ammattitaitoista työvoimaa.

Opintojen kokonaiskesto on vuotta alkavan 1. Sivistysosaston kirjaamo, Suupankuja 2, Pirkkala. Kaikki paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sähköinen haku osoitteessa https: Horsma-aho arvioi lakkolaisten löytäneen melko helposti uusia asuntoja, koska heitä kohtaan tunnettiin myötätuntoa.

Moni majoittui esimerkiksi Suupalle. Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa. Soita ja kysy lisää! Turkkirata 9, Pirkkala, p. Alan koulutus ja usean vuoden työkokemus. Varaa edullinen ilmoitustila tältä sivulta. Aineistot viimeistään maanantaina klo Kyöstin kerhotalolla, Kyöstintie 6, ke 7. Jäsentapaaminen Nokialla to 8. Lähtö Pirkkalan torilta kimppakyydeillä klo Pirkkalan Seniorit: Jäsentilaisuus kirkon seurakuntasalissa to 8.

Kaikille avoin teatterimatka Nokialle su Lähtö Pirkanmaan Tilausliikenteen linjaautolla klo 14 Teboil, kirjasto, Pirkkalan vanha kirkko. Tarinaillassa Liikuntatalon kokoushuoneessa 8. Jäsenmaksuja kerätään 12 euroa.

Uudet jäsenet rohkeasti mukaan. Kesäjuhlille lähtijöiden ilmoittautumisia vastaanotetaan, tarjolla on bussimatka la su majoituksella tai päivämatka su Karjalainen messu klo 18 Pirkkalan kirkossa.

Jos tarvitset kyytiä kirkolle, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Valitettavasti lastenhoitoa ei ole saatu järjestettyä. Kokoonnumme to klo 13 kirkon seurakuntasalissa, Perkiöntie Kerho on tarkoitettu huonokuuloisille ja kuuroutuneille henkilöille sekä heidän läheisilleen. Paristoja myynnissä Sirpakassa ja Pirkolla tapaamisissa. Kaikille avoin käsityökerho liikuntatalon kokoustiloissa to 8. Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Pirkkalan alaosasto: Vertaistukiryhmä muistisairaiden omaisille ke klo Hopeakellon kokoustila Suupankuja 3.

Tiedustelut Leena Pitkänen Pirkkalan Kuluttajat: Miehet aamiaisella Pirkkalan ABC: Kevätkokous ti klo 16 Pirkkalan ABC: Metallityöväenliiton ajankohtaisista asioista alustaa Metallin aluetoimitsija Tarmo Silander. AA-ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 os. Suupankuja C, käynti talon päädystä. Tanssikoulu Salsa Pasión pitää sunnuntaina Pirkkalan liikuntatalolla kaksi Zumba-tuntia, joihin voi kuka tahansa tulla kokeilemaan uutta latino-rytmeihin perustuvaa liikuntamuotoa.

Opettajana tunneilla toimii Fransisco Guerrero Kolumbiasta. Ensimmäinen tunti alkaa klo 12 ja toinen klo Tunnit ovat erilaisia, joten osallistua voi niile molemmille. Yhden tunnin hinta on 10 euroa. Ruokalistat Palvelukeskus Pirkankoivu MA karitsan lihakebakko, juustoperunavuoka, kasvis, raparperikiisseli. TI talon lounas, aprikoosivispipuuro. KE uunisilakat, perunasose, kasvis, salaatti, marjarahka.

TO hernekeitto, juusto, tuoresalaatti, pannukakku, hillo. PE broileri- kasvispata, salaatti, ruusunmarjakiisseli. LA janssoninkiusaus, kasvis, puutarhurin porkkanaraaste, hedelmäsalaatti. SU lihakastike, perunat, kasvis, salaatti, jäätelöpikari.

Päiväkoti- ja kouluruoka TI jauhelihakeitto, tuorepalat, näkkileipä. TO jauheliha- perunasoselaatikko, porkkanaraaste, maustekurkku. PE hernekeitto, ruisleipä, tuorepalat. Skanskan rakentama v Tiedustelut puh Autokatospaikka Kurikan asuntoalueelta. Puh Vuokralle tarjotaan Yksiö Loukonlahdessa, 29 m2, 2 kk: Jätä ilmoitus viimeistään maanantaina klo Suupantie 2 A 10, Pirkkala.

Hinta 1 5 riviä 9 e, 6 10 riviä 12,5 e. Pirkkalainen Kadonnut Vihreä-musta reppu unohtunut Suupalla bussipysäkille ke Jos tiedät asiasta jotain, ota yhteyttä p Löytöpalkkio! Löydetty Autonavaimet Takamaantie 4: Tied , Rasitieltä perinteinen abloy-avain. Muuton ja allergian vuoksi. Kettu nappasi jäniksen — sitten kotka nappasi molemmat! Juha Tapio haastattelussa — 20 vuotta uraa takana! Huawei esitteli mullistavan P20 Pro -älypuhelimensa — kaikkien aikojen kamera! Jasper Pääkkösen Hollywood-elokuvan raju traileri Annabelle-nukesta jo kolmas elokuva — ohjaajana kauhun mestari Gary Dauberman Predator palaa maapallolle — tulevan jatko-osan traileri julki Elokuva-arvostelu: Kuinka uusi alkoholilaki on vaikuttanut sinuun?

Kulutan nyt alkoholia enemmän Kulutan nyt alkoholia yhtä paljon Kulutan nyt alkoholia vähemmän    Katso tulokset. Kim Kardashian alastomana Instagramissa Evelina julkaisi bikinikuvansa somessa — puhuu positiivisen kehonkuvan puolesta Temptation Islandin Eveliina kertoo viimein totuuden: Älä vaan pue näitä vaatteita!

Ruotsin miljonääriäiti Gunilla Persson pidätettiin — varasti aurinkolasit. Turistin tyrmistyttävä kuva leviää viraalina — uima-allas ei ollut sitä mitä luvattiin! Mitä Madonnan kasvoille on tapahtunut? Fanit järkyttyivät valokuvasta Kaunotar vedätti miehiä rannalla — jalkovälissä karmea yllätys Terhi Kokkonen katosi Vain elämää -illalliselta kesken kuvausten Mikä kuva! Kim Kardashian alastomana Instagramissa. Aviciin kuolema vahvistui itsemurhaksi Seksuaalisen ahdistelun asiantuntija: National Mill Dog Rescue -niminen yhdistys tekee todella tärkeää työtä.

Simpsonien ja Futuraman luojana tunnetulta Matt Groeningilta on tulossa uusi. Luetuimmat Päivä Viikko Kuukausi Mikä kuva! Ammattijalkapalloilija David Beckhamin kanssa perheen perustanut entinen laulaja ja nykyinen. Mittavan uran musiikin parissa tehnyt Christina Aguilera vietti melko kauan.

Realityjulkkis Kim Kardashian ja hänen aviomiehensä räppäri Kanye West ovat. Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama ja hänen vaimonsa Michelle Obama. Hevosurheiluun keskittyvässä At the Races -ohjelmassa todistettiin hurjaa tilannetta, joka. Nelonen-kanavalla Toisenlaiset äidit -ohjelmaa juontava missi Piritta Hagman erosi äskettäin.

Realitytähti Kylie Jenner synnytti esikoisensa Stormin helmikuussa. Vaikka Game of Thrones -sarjassa on runsaasti väkivaltaa ja seksiä,. Pesukarhut ovat tunnettuja hauskasta ulkonäöstään ja värityksestään, jonka ansiosta ne. Osa ihmisistä rakastaa tulista ruokaa niin paljon, että haluaa ruoan.

Yhdysvaltojen Floridasta kantautuu usein tavanomaista erikoisempia rikostapauksia. Vaikka perheenlisäys on useissa tapauksissa iloinen asia, voi uutinen raskaudesta. Poptähti Ariana Grande ilmoitti hiljattain eronneensa poikaystävästään Mac Milleristä. Kalifornian entinen kuvernööri ja koko maailman Terminaattori Arnold Schwarzenegger oli. Battlefield ja Call of Duty -sarjat käyvät kiivasta kamppailua suosituimpien. Salatut elämät -televisio-ohjelmassa Sergei Kuulaa esittänyt vuotias Tero Tiittanen on.

Omien haarojen välissä roikkuva vehje kiehtoo monia miehiä. Asiantuntijoiden mukaan yhdessä treenaavien pariskuntien suhde on vahvempi, ja he. Päivän Lehti Identiteettivarkaudet ovat kasvussa — valeprofiileista ja luvattomista nettitilauksista syntyy vahinkoa Vanhoja veneitä kerätään pois Saaristomereltä — ilmoita oma veneesi mukaan Liikenteessä alkuvuonna lähes 60 uhria — nuorten kuolonkolareita vähiten viiteen vuoteen

Auton ilmanraikastimeen ystävän kuva Simpsoneiden tekijöltä Netflix-sarja — tältä se näyttää! Kastike maailman tulisimmasta chilistä Jennifer Lopez tyrmäävä näky — treeni on tuottanut tulosta!

Take away -ruoka aiheuttaa ihmisille stressiä Maailman kallein moottoripyörä — Harley Davidson koristeltiin jalokivillä ja kullalla Kärsitkö kuumasta toimistosta? Työmatkat houkuttelevat pettämään — näin moni nauttii salaseurasta Luksushotelli houkutteli Kardashianin paikalle upealla sijainnillaan — kuvat puhuvat puolestaan Vinkit parisuhdematkalle — näin opitte tuntemaan toisenne paremmin!

Sara Sieppi julkaisi upeat lomakuvat Egyptistä: Nokia -puhelimelle annettiin miljoona volttia! Suomalainen peliyhtiö puki Uuno-koiralle liikkeenkaappauspuvun — somessa ihastuttiin heti Facebook pyytää käyttäjiltä alastonkuvia — tarkoituksena kostopornon ehkäiseminen Breaking Bad -tähden nolo somemoka — twiittasi vahingossa Kviestin Treenaus ja näpyttäminen yhdistettiin — käsipaino toimii iPhone-kuorena!

Mindfullness ehkäisee muistisairauksia Robotit jo pelottavan taitavia — uusin versio juoksee kuin ihminen Suosituimmat asiasanat iPhone Facebook Apple matkapuhelin internet Instagram Google robotti keksintö hakkeri älypuhelin Twitter iPad YouTube Tinder Samsung Nokia Snapchat Angry Birds Nintendo emoji auto tekstiviesti televisio tietokone selfie seksi Netflix UAV Google Maps Huawei Poliisi tekoäly Tesla parisuhde Lux Kaikki Lux Uusimmat Lux -artikkelit Maailman kallein moottoripyörä — Harley Davidson koristeltiin jalokivillä ja kullalla Unelmien aurinkotuoli tarjoilee viiniä — tässä kesäilta kuluisi leppoisasti Luksusbrändiltä aurinkopaneelilla varustettu iPhone — Teslan inspiroima Ravintolan ruokalistalla euron leipä: Nyt voit ostaa ja nimetä dinosauruksen luurangon Suosituimmat asiasanat hotelli samppanja huvijahti omakotitalo kulta lentokone timantti raha dollari Ferrari New York risteily Cannonball Run valkoviini Karibia Beverly Hills punaviini iPhone ravintola meri lentokenttä Dubai Malibu koira alkoholi Mercedes-Benz sänky keksintö sormus raha euro pilvenpiirtäjä auto Rolls Royce Kiina Airbus A matkapuhelin Ohhoh!

Kastike maailman tulisimmasta chilistä Mies paljasti leikkikentällä mistä lapset tulevat — poliisi pidätti Tutkimus paljasti: Take away -ruoka aiheuttaa ihmisille stressiä Hurja video: Kettu nappasi jäniksen — sitten kotka nappasi molemmat! Juha Tapio haastattelussa — 20 vuotta uraa takana! Huawei esitteli mullistavan P20 Pro -älypuhelimensa — kaikkien aikojen kamera! Jasper Pääkkösen Hollywood-elokuvan raju traileri Annabelle-nukesta jo kolmas elokuva — ohjaajana kauhun mestari Gary Dauberman Predator palaa maapallolle — tulevan jatko-osan traileri julki Elokuva-arvostelu: Kuinka uusi alkoholilaki on vaikuttanut sinuun?

Kulutan nyt alkoholia enemmän Kulutan nyt alkoholia yhtä paljon Kulutan nyt alkoholia vähemmän    Katso tulokset. Kim Kardashian alastomana Instagramissa Evelina julkaisi bikinikuvansa somessa — puhuu positiivisen kehonkuvan puolesta Temptation Islandin Eveliina kertoo viimein totuuden: Älä vaan pue näitä vaatteita! Ruotsin miljonääriäiti Gunilla Persson pidätettiin — varasti aurinkolasit. Turistin tyrmistyttävä kuva leviää viraalina — uima-allas ei ollut sitä mitä luvattiin! Mitä Madonnan kasvoille on tapahtunut?

Fanit järkyttyivät valokuvasta Kaunotar vedätti miehiä rannalla — jalkovälissä karmea yllätys Terhi Kokkonen katosi Vain elämää -illalliselta kesken kuvausten Mikä kuva! Kim Kardashian alastomana Instagramissa. Aviciin kuolema vahvistui itsemurhaksi Seksuaalisen ahdistelun asiantuntija: Kiitos luottamuksestasi GOGOhun, kun kehitämme ja ylläpidämme palveluitamme voidaksemme palvella sinua entistä paremmin. Vegeä, sirkkoja vai riittääkö fleksitarismi? Syömisestä on tullut monelle varsinainen temppurata ja stressin aihe.

Mitä sitä pitäisi oikein syödä, että voi hyvin? Syöminen on yksilöllinen ja henkilökohtainen valinta. Ei ole yhtä ainoaa, oikeaa tapaa syödä hyvin. Vanha sanonta pitää paikkansa: Luennolla saat tietoa ja oivalluksia omaan ruokavalioosi. Tilaisuus on maksuton GOGOn jäsenille. Iso kiitos kaikille upeille jäsenille kuluneista vuosista, ja jatketaan treenejä tietysti edelleen!

Kuvassa vastaanoton Leila ja club manager Jarmo. Suuri kiitos teille kaikille upeille treenaajille, osa on ollut matkassa mukana aivan alusta saakka! Jatketaan hyviä treenejä tästäkin eteenpäin ja nähdään kuntoilemassa! Ikäraja kuntosalille on 16 vuotta. Kuitenkin kristillisen uskon kannalta pääsiäisellä on aivan olennainen merkitys. Se on kirkkovuoden ja kristillisen uskon keskus, joka luo toivon kuoleman kukistamisesta ja vapautuksen orjuuden kahleista.

Pääsiäinen on kirkollisista juhlista myös vanhin juhla. Varhaisimmat tiedot vuosittaisesta kristittyjen ylösnousemusjuhlasta ja sen vietosta ovat luvulta. Varhaisessa kristikunnassa pääsiäistä vietettiin valvoen läpi yön, koska pimeyden jälkeen kajastava aamun valo paljastaa tyhjän haudan.

Miten pääsiäinen sitten näkyy tänä päivänä täällä pohjan perukoilla? Meillä luterilaisilla pääsiäinen on tärkeä juhla, mutta ei se samalla tavalla näy juhlien juhlana kuin ortodokseilla. Sen sijaan pitkäperjantain merkitys on suuri.

Kertooko tämä jotain luterilaisuuteen liittyvästä synkästä perusvireestä kuten usein väitetään? Emmekö osaa aidosti iloita pääsiäisen ihmeestä? Viime vuosina luterilaisessa kirkossa on onneksi uudelleen löydetty monia vanhan kirkon perinteitä. Tästä esimerkkinä myös Pirkkalassa toteutetaan pääsiäisyön juhla niin kirkossa kuin Kirkkoveräjällä. Pitkäperjantai ja pääsiäinen vievät meidät kristinuskon ytimeen. Jumalan käsittämätön ja yli ymmärryksen käyvä suunnitelma huipentui ristiin ja tyhjään hautaan.

Pääsiäisaamun ihme, jota evankeliumien naiset olivat todistamassa, kantaa kristillistä uskoa ja koko kirkkoa. Hiljaisen viikon kuljemme vielä Kristuksen ristintietä, mutta tien päässä loistaa valo. Valo voittaa pimeyden niin luomakunnassa kuin ihmisen sisimmässä. Juhlien juhla siintää edessämme. Kirkon keskiviikossa kohdataan tuttuja Pekka Vainio vas. K irkon keskiviikkoon ovat kaikki tervetulleita. Se kokoontuu Pirkkalan kirkolla aina keskiviikkoisin alkaen klo Ohjelmassa on aluksi pieni hartaushetki, jonka jälkeen on ruokailu edulliseen hintaan.

Aterian päätteeksi kokoonnutaan vielä yhteen kanttorin pitämään lauluhetkeen. Kirkon keskiviikko kerää viikoittain noin sata ihmistä Pirkkalan kirkolle. Kirkon keskiviikon vakikävijä Pekka Vainio lähteen mielellään joka keskiviikko kohti Pirkkalan kirkkoa. Monesti hän tulee sinne yksin, mutta silloin tällöin hän saapuu yhdessä toisen miehen kanssa, joka hänelle on tuttu seurakunnan miesten saunaillasta.

Mikä täällä on parasta? Poikamiehenä kun elelen, niin saan helposti päivän ruokani, eipä sitten tarvitse itse laittaa. Täällä tapaa tuttuja ja voi vaihtaa heidän kansaan kuulumisia.

Minulla on täällä paljon tuttuja jo seurakunnan miesten saunaillasta. Tämä on hyvä paikka varsinkin yksinäiselle. Täällä kohtaa paljon ihmisiä. Anna parasta huoltoa autollesi! Myös uusista renkaista iso valikoima! Kuvassa osa hyväksytyn turvasuunnitelman alueesta Kurikantiellä.

Ylinopeuksia ja piittaamattomuutta Kysely paljasti liikenteen ongelmat Pirkkalasta Antti Jokinen Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on loppusuoralla.

Syyskuussa toteutettu kysely innosti peräti seudun asukasta kertomaan kokemuksistaan liikenteessä. Kyselyn mukaan alueen merkittävimpinä liikenneturvallisuuden ongelmina pidetään ylinopeuksia ja piittaamattomuutta muista liikkujista. Myös alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat kuljettajat sekä liikennevalvonnan vähäisyys huolestuttivat vastaajia. Päällimmäiseksi turvallisuustyössä halutaankin nostaa asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen.

Myös turvavälineiden, erityisesti pyöräilykypärän sekä valojen ja heijastimen käytössä, olisi parantamisen varaa. Maantiet turvattomia Tilastojen valossa suunnitelmaan kuuluvien kuntien alueella on muuta maata turvallisempi liikkua. Vuosina suunnitelmaan kuuluvien kuntien alueella tuli poliisin tietoon noin tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista 15 prosenttia johti loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kolmasosa henkilövahingoista tapahtui yksittäisonnettomuuksissa ja neljäsosa kevyen liikenteen onnettomuuksissa.

Mopo-onnettomuuksien määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Turvallisuustyöryhmä jokaisessa kunnassa Kuntien liikenneturvallisuustyöstä vastaa jokaiseen kuntaan perustettu liikenneturvallisuusryhmä. Kunnissa panostetaan turvavälineiden käytön lisäämiseen sekä mopoilun ja koulumatkojen turvallisuuteen.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä liikenneympäristön parantamista että liikennekasvatusta. Aika usein olen tuon henkilökohtaisen avustajani mukana autossa, milloin missäkin.

Välillä käymme Tampereella asioilla, Tohlopissa telkkarissa tai sitten vaan täällä kotikunnassa. Esimerkiksi Partola-keskuksessa tulee käytyä aika usein Hieman olen ihmetellyt tuota liikennetouhua joka on aika vilkasta. Nuolialantielläkin on aikamoinen liikenne. Autoja tulee ja menee vilkkaaseen tahtiin ja tuntuu monella olevan turhan kova kiire. Useamman kerran on meidän auton mittari näyttänyt kuuttakymppiä Naistenmatkantiellä kun ohi pyrähtää aika moni kiireinen autoilija.

Pari- kolme kertaa on ohittaja pyyhkäissyt liikenteen jakajan kautta ohi ja silloin kyllä on meikäläistä hirvittänyt, lähinnä vastaantulijoitten tai miksei myös ohittajankin puolesta.

Tänä talvena kerran ajeltiin sellaista sallittua nopeusrajoitusta noudattaen lähestyen Killon risteystä, niin vasemmalta koukkasi yksi autoilija meistä ohi ja ehti juuri ja juuri kääntyä edestämme Killoon. Ratissa näytti olevan kovin nuoren näköinen mies. Kovin tuntui olevan kiire.

Onneksi ehdittiin jarruttaa niin selvittiin ehjänä. Samaisella Naistenmatkantiellä on useamman kerran ajeltu sellaisen mopoauton perässä joka pudottelee kuuttakymppiä. Minusta ne on kyllä oikein mukavan näköisiä tötteröitä. Mutta, mitäs jos ajotaito ei oikein ole vielä viimesen pääl- Fakta Liikenneturvallisuutta tutkittiin Liikenneturvallisuusongelmia selvitettiin kuntalaiskyselyn ja onnettomuusanalyysin avulla.

Tutkimuksessa ilmeni lähes liikenneympäristön ongelmakohdetta. Lähes kaikki on käyty tarkistamassa maastossa lokakuussa Tehtävässä turvallisuussuunnitelmassa ongelmapaikkoihin on pyritty löytämään pieniä ja edullisia parannuksia, jotka voi toteuttaa lähivuosien aikana. Sellaisia ovat muun muassa kevyen liikenteen ylitysten ja liittymien turvallisuutta parantavat järjestelyt, liikenteen rauhoittaminen, nopeusrajoitusten tarkistukset ja liikenteenohjausjärjestelyt.

Huhtikuussa valmistuvaan suunnitelmaan on sisällytetty pidemmän aikavälin tarpeina uusia kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja sekä kiertoliittymiä ja eritasoliittymiä. Ransu Karvakuono le, niin minkälaista jälkeä tulee, meinaan jos onnettomuus sattuu.

Eipä tee oikein mieli edes kuvitella. On se mopoauto sen verran hepposen näköinen vehje. Kyllä varmana niitten ajelijoitten tarttis hieman ajatella? Tällaisia liikenneasioita sitä tulee mietittyä.

Tiepalvelun tehostettu päivystys alkaa kiirastorstaina kello 18 ja kestää toiseen pääsiäispäivään, maanantaihin kello 22 saakka. Jokainen apua tarvitseva voi soittaa Autoliiton ylläpitämään, valtakunnalliseen tiepalvelukeskusnumeroon. Teknistä apua annetaan 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialla Suomessa. Tiepalvelukeskukseen soitetut puhelut ohjataan lähimmälle Autoliiton tiepalvelupäivystäjälle tai yhteistyökumppanille. Operaatio Pajunkissan voimavarat keskitetään pääsiäisen meno- ja paluuliikenteen ruuhkahuippuihin ja valtateille.

Tiepalvelun ja hinauksen lisäksi Autoliitto tarjoaa tien päällä liikkuvalle tietoa ja opastusta kaikenlaisista matkantekoon liittyvistä asioista. Tiepalvelumiehiltä ja -naisilta voi kysyä niin kelistä, ruuhkista, huoltamoista, vaihtoehtoisista reiteistä, lounas- ja majoitusvaihtoehdoista, kauppojen aukioloajoista kuin auton vuokrauksesta ja julkisten liikennevälineiden aikatauluista.

Pääsiäisen tehostetun päivystyksen jälkeen Autoliiton tiepalvelukeskus jatkaa autoilijoiden palvelua normaalilla miehityksellä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Talvisia kelejä odotettavissa Pääsiäisliikenteeseen on tänä vuonna odotettavissa tavallista talvisempia kelejä, mikä asettaa omat haasteensa liikenteen sujuvuudelle. Riittävän pitkä turvaväli ja ennakointi lisäävät liikenteen turvallisuutta, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö ja Tiepalvelun yhteyshenkilö Teijo Poutanen.

Lisäksi talven rapauttamista tienpinnoista irtoaa renkaiden mukana kiviä, jotka saattavat hajottaa tuulilasin osuessaan siihen. Liikenteessä pitää varautua myös häikäistymiseen asiaankuuluvilla toimenpiteillä ja varusteilla. Lumiset tienpenkat, märkä asfaltti ja matalta paistava aurinko ovat yhdistelmä, johon kannattaa varautua aurinkolasein ja pesemällä tuulilasi myös sisäpuolelta. Ajokeli saattaa olla erittäin kurainen, joten tuulilasinpesunestesäiliö kannattaa täyttää en- HUOM! Laaja valikoima merkkikohtaisia testereitä.

Pesunesteen on syytä olla vielä pakkasenkestävää, sillä yöpakkaset ovat hyvin yleisiä vielä pääsiäisen aikaan. Tuo pyöräsi huoltoon nyt! Puh Tiepalvelun tehostettu päivystys kiirastorstaista 1.

Tilaa matkaesite tai katso nettisivumme Puh. Giulio ja Arja A-studio A-plus Luontohetki: Brasilian murikit Pisara Tv-uutiset Antiikkia ja arvoituksia Historiaa: Lehti ikkunassa Katinkontti Remix: Laki ja oikeudentaju Silminnäkijä: Jordania Ratkaisija s MM-ralli: Ihmeelliset uskonmenot Tv-uutiset Väärällä maalla Tv-uutiset Ammatti: Kalliovuorilla Vielä virtaa Kyllä Jeeves hoitaa Ykkösdokumentti: Himmlerin henkilääkäri Kevääntuoja Neljä matkaa Vantaanjoella Luontohetki: Se on sitten Solmu Luontohetki: Tänään otsikoissa Kiehtova maailma: Ihmeelliset uskonmenot Eläinten elämää maalla ja merellä Tohtori Kiminkinen Luontohetki: Askel tyhjyyteen Tv-uutiset ja sää Urheiluruutu Ykkösdokumentti: Juoksuhaudantie K11 Uusi Kino: Ei kenenkään maa K15 Historiaa: Rallikylä Tv-uutiset ja sää Urheiluruutu Ketjukolari Make up!

Taiteilua Paukkumaissi Tohelon ja Torvelon pääsiäinen Napero: Oma koti kullan kallis Futaajat Vasikantanssi: Karitsat syntyvät Pikkuleijonat Samu ja Salla Savisavanni: Kelkkailu Neppajymykerho Olivia Sketsiä! Maria ja Cata Ajankohtainen kakkonen Special: Kovaa ja korkealla Puskuri Mummo Ikimuistoinen: Nalle Puhin uudet seikkailut Dibitassut Winx-klubi Kohtauspaikka: Rakkauden anatomia Alf Uutiset ja sää Urheiluruutu Kova laki: Hollywoodin tositarinat Lauantain perheleffa: Notre Damen kellonsoittaja Star Wars: The Clone Wars Formula 1: Hollywoodin tositarinat Kauniit ja rohkeat Kauniit ja rohkeat Mitä tänään syötäisiin?

I L-koodi Kolmas kivi auringosta Mitä tänään syötäisiin? Miami Petolliset Formula 1: Kruununprinsessa Victoria ja Daniel Westling julkistivat kihlauksensa helmikuussa.

Dylanin hengessä Maailmanmatkaaja arkkitehtuuriretkillä mm katse: Marketti Cousteau nuoremman meriseikkailut Maan aarteet Elävä Arkisto: Matkailu Pieni moskeija preerialla Rakennustaiteen aarteita Mitä kulutus maksaa? Numminen 70 v M. Numminen sings Wittgenstein M. Numminen meets Schubert M. Numminen goes tech-no M. Missa solemnis Kolmas ulottuvuus: Hautausmaakerho Studio Kotro Maailmanmatkaaja arkkitehtuuriretkillä Veitsen terällä: Suonikohjuleikkaus Mitä kulutus maksaa? Lajien synty Avaruuskansiot Historia: Numminen turns rabbit Rembrandtin syytös Forsytein taru Francon aika - näin sen koimme Cuéntame cómo pasó Tiededokumentti: Matematiikan historia Lamastalgia Ranskalainen kylä Mestarin siveltimestä Historia: Kertomuksia intiaaneista Kino Klassikko: Hermot pinnalla Afrikan sinfonia Oopperailta: Poincarén konjektuuri Viipurin taidemuseon tarina Historia: Perintö Teematieto tiistai Teematieto Opettaja.

Märta Tikkanen 75 v Miestä ei voi raiskata TV-arkiston vieraana: Jos olisit minä Opettaja. Olipa kerran keksijä Teematieto Pykäliä ja purtavaa Kokemuksia luontaishoidoista Lapset puhuvat Tiededokumentti: Henrik V Eero Aarnio: Lähde mukaan Pirkkalaisen ainutlaatuiselle lukijamatkalle New Yorkiin! New York on ainutlaatuinen matkakohde, jossa tapahtuu ja näkemistä on paljon. Majoitumme mukavasti keskellä Manhattania, josta on kävelymatka moniin nähtävyyksiin, museoihin ja ostoskaduille.

Saamme hyvän kuvan keskustasta kattavalla kaupunkikierroksella, jossa näemme mm. Lounaan nautimme mielenkiintoisessa Benihana -ravintolassa. Lukijamatkalaiset tutustuvat myös Empire State Buildingiin, josta on upeat näkymät yli kaupungin. Lisäksi on mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin kuten illallisristeilylle Hudson -joella, värikkääseen gospel-jumalanpalvelukseen Harlemissa ja käyntiin Vapauden Patsaalla ja Ellis Islandilla.

Iltaisin on mahdollisuus osallistua esim. Tarkempi matkaohjelma ja varaukset: Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy, puh Peltikattourakointia ym. Kaikki työt onnistuvat nopeallakin aikataululla. Tiedustele ja kysy tarjous. Tmi MilliMinna p Sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet ym. Takana Hilja Keskinen ja Siren. Kuva teoksesta Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa. Liisa Raipala Vaikka Pirkkala oli luvulla vielä maatalousvoittoinen, kunta nousi vuonna otsikoihin sahateollisuudessa syntyneen sitkeän lakon vuoksi.

Työtaistelu syttyi Pereen suunnalla toimineella Pyhäjärven sahalla, joka oli tuolloin Tampereen seudun suurin saha. Työntekijöitä oli yli Saha synnytti ympäristöönsä tiiviin asutuksen. Pirkkalan työväenliikkeestä kirjoittanut Olavi Horsma-aho luonnehtii yhteisöä värikkääksi, elinvoimaiseksi ja sosiaalisesti eheäksi.

Niinpä ammattiyhdistyshenki sai tästä joukosta hyvän kasvualustan. Lakkoon ryhdyttiin, kun työntekijät eivät hyväksyneet työnantajan määrittämiä uusia palkkausperusteita eikä neuvotteluissa päästy yhteisymmärrykseen. Työnantaja otti myös kovat keinot käyttöön ja irtisanoi asuntoloissaan asuvien työntekijöidensä vuokrasopimukset. Saha pyrki myös jatkamaan toimintaansa rikkurityövoiman avulla.

Vaikka tämä keino onnistui samana vuonna Pietarsaaressa käydyssä sahateollisuuden lakossa, Pirkkalaan ei lakon aikana saatu riittävän ammattitaitoista työvoimaa.

Opintojen kokonaiskesto on vuotta alkavan 1. Sivistysosaston kirjaamo, Suupankuja 2, Pirkkala. Kaikki paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sähköinen haku osoitteessa https: Horsma-aho arvioi lakkolaisten löytäneen melko helposti uusia asuntoja, koska heitä kohtaan tunnettiin myötätuntoa. Moni majoittui esimerkiksi Suupalle.

Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa. Soita ja kysy lisää! Turkkirata 9, Pirkkala, p. Alan koulutus ja usean vuoden työkokemus. Varaa edullinen ilmoitustila tältä sivulta. Aineistot viimeistään maanantaina klo Kyöstin kerhotalolla, Kyöstintie 6, ke 7. Jäsentapaaminen Nokialla to 8.

Lähtö Pirkkalan torilta kimppakyydeillä klo Pirkkalan Seniorit: Jäsentilaisuus kirkon seurakuntasalissa to 8. Kaikille avoin teatterimatka Nokialle su Lähtö Pirkanmaan Tilausliikenteen linjaautolla klo 14 Teboil, kirjasto, Pirkkalan vanha kirkko. Tarinaillassa Liikuntatalon kokoushuoneessa 8.

Jäsenmaksuja kerätään 12 euroa. Uudet jäsenet rohkeasti mukaan. Kesäjuhlille lähtijöiden ilmoittautumisia vastaanotetaan, tarjolla on bussimatka la su majoituksella tai päivämatka su Karjalainen messu klo 18 Pirkkalan kirkossa. Jos tarvitset kyytiä kirkolle, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Valitettavasti lastenhoitoa ei ole saatu järjestettyä. Kokoonnumme to klo 13 kirkon seurakuntasalissa, Perkiöntie Kerho on tarkoitettu huonokuuloisille ja kuuroutuneille henkilöille sekä heidän läheisilleen.

Paristoja myynnissä Sirpakassa ja Pirkolla tapaamisissa. Kaikille avoin käsityökerho liikuntatalon kokoustiloissa to 8. Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Pirkkalan alaosasto: Vertaistukiryhmä muistisairaiden omaisille ke klo Hopeakellon kokoustila Suupankuja 3. Tiedustelut Leena Pitkänen Pirkkalan Kuluttajat: Miehet aamiaisella Pirkkalan ABC: Kevätkokous ti klo 16 Pirkkalan ABC: Metallityöväenliiton ajankohtaisista asioista alustaa Metallin aluetoimitsija Tarmo Silander.

AA-ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 os. Suupankuja C, käynti talon päädystä. Tanssikoulu Salsa Pasión pitää sunnuntaina Pirkkalan liikuntatalolla kaksi Zumba-tuntia, joihin voi kuka tahansa tulla kokeilemaan uutta latino-rytmeihin perustuvaa liikuntamuotoa.

Opettajana tunneilla toimii Fransisco Guerrero Kolumbiasta. Ensimmäinen tunti alkaa klo 12 ja toinen klo Tunnit ovat erilaisia, joten osallistua voi niile molemmille. Yhden tunnin hinta on 10 euroa. Ruokalistat Palvelukeskus Pirkankoivu MA karitsan lihakebakko, juustoperunavuoka, kasvis, raparperikiisseli. TI talon lounas, aprikoosivispipuuro.

KE uunisilakat, perunasose, kasvis, salaatti, marjarahka. TO hernekeitto, juusto, tuoresalaatti, pannukakku, hillo. PE broileri- kasvispata, salaatti, ruusunmarjakiisseli. LA janssoninkiusaus, kasvis, puutarhurin porkkanaraaste, hedelmäsalaatti.

SU lihakastike, perunat, kasvis, salaatti, jäätelöpikari. Päiväkoti- ja kouluruoka TI jauhelihakeitto, tuorepalat, näkkileipä. TO jauheliha- perunasoselaatikko, porkkanaraaste, maustekurkku. PE hernekeitto, ruisleipä, tuorepalat. Skanskan rakentama v Tiedustelut puh Autokatospaikka Kurikan asuntoalueelta. Puh Vuokralle tarjotaan Yksiö Loukonlahdessa, 29 m2, 2 kk: Jätä ilmoitus viimeistään maanantaina klo Suupantie 2 A 10, Pirkkala.

Hinta 1 5 riviä 9 e, 6 10 riviä 12,5 e. Pirkkalainen Kadonnut Vihreä-musta reppu unohtunut Suupalla bussipysäkille ke Jos tiedät asiasta jotain, ota yhteyttä p Löytöpalkkio! Löydetty Autonavaimet Takamaantie 4: Tied , Rasitieltä perinteinen abloy-avain. Muuton ja allergian vuoksi. Kokouksen käsiteltäväksi tulevat jäsenaloitteet jätettävä hallituksen jäsenelle mennessä.

Kahvitus Hallitus Tule ja tutustu! Kokouksen jälkeen myydään pyydysmerkkejä. Kenkätie 2, Pirkkala S-marketin talo A-oikeudet Av. Kokouksen asialista on kunnan ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pirkkalan kunnanvirastossa virka-aikana. Turrissa, Loukonlahdessa, Pereellä ja Pereensaaressa.

Venepaikkoja voi hakea jatkuvasti. Vuokrasuhde katkeaa mikäli laskua ei ole maksettu määräpäivään mennessä tai venepaikkaa ei käytetä tarkoitukseensa. Venepaikka varaukset hoitavat puh tai yhteispalvelu , Luonnonrantapaikan venemerkki lunastetaan kunnanviraston yhteispalvelusta Suupantie 11, Pirkkala.

Lisätiedot tai Vuokrasuhteen päättymisestä pyydetään ilmoittamaan. Olli Hämäläinen p Ilmoitushinnat: Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere Jakoalue: Emme vastaa puhelimitse saadun aineiston virheistä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä esim. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai ilmoitukseen tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Ajokortti työelämään -kurssille osallistui 15 nuorta.

Kouluttajana toimi Tanja Meronen alh. Hyödyllinen kurssi, tuumivat osallistujat, jotka kaikki ovat hakeneet kesäksi töitä. Maaseudun kehittämiskeskus Kantri ry perustaa Nuorisosuunnitelma-hankkeen yhteydessä nuorisotoimikunnan, johon on tarkoitus saada Kantrin toiminta-alueelta mukaan maaseutunuoria. Alustavien kaavailujen mukaan toimikunnan tehtäviin kuuluisi lausunnon antaminen nuoriin liittyvissä hankkeissa.

Toiminta on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta. Jäseneksi sopivat yli vuotiaat nuoret, jotka asuvat Kantrin toiminta-alueella. Toimikunnan on tarkoitus käynnistyä tämän kevään aikana ja se kokoontuisi enintään 8 kertaa vuodessa kokouspalkkiota ja matkakuluja vastaan. Ilmoittautumiset Susanna Hynynen, Kantri ry, p Pirkkalan nuorten animaatio voitti Pirkkalan yläasteen nuorten Kapina valittiin vuotiaiden parhaaksi animaatioelokuvaksi vastikään Tampereella päättyneessä kilpailussa.

Videotivoli sekä kolmas Pohjoismaiden ja Baltian maiden Kids for Kids elokuvakilpailu ylittivät kaikki odotukset. Osallistujia oli lähes Pirkkalan nuorten Kapina-filmissä eläimet käyvät vastarintaan autoja vastaan.

Tuomariston mielestä kyseessä oli hurmaava animaatio ja selkeä ilmastokannanotto animaation keinoin. Valitse 2 maksa 1 -hinnoittelu koskee kaikkia kehyksiä alk. Voit valita toiset kehykset kaupan päälle samasta tai alemmasta hintaluokasta. Molemmat parit samalla reseptillä. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Varaa aika tarkastukseen ennakkoon.

Tarjous voimassa Oriveden ja Pirkkalan Specsavers Optikko -liikkeissä asti. Palmrothintie 2, puh , ma pe 10 18, la suljettu Katso muut Specsavers liikkeet:. Villa Merja s Garden Osallistujat: Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu Vuoden teema: Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon.

Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai. Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p. Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja. Tapanilan kirkko Kevät Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti Tämä talo on paljon valoisa kuin teidän vanha talo.

Pusero on halpa kuin takki. Tämä tehtävä on vähän helppo kuin tuo. Minä olen pitkä kuin. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat.

Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Joutsan kunnanhallitus 8 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Tekstari treffit gogo express jyväskylä -

Kiitos mieleen painuneista leireistä, koskettavista iltahartauksista ja aamusaarnoista. PE broileri- kasvispata, salaatti, ruusunmarjakiisseli. Koulurakennukseen on tarkoitus suunnitella laajennus, joka sisältää opetustiloja, liikuntasalin, keittiön, siivouksen tiloja, henkilökunnan tiloja, mediakeskuksen ja väestönsuojan. Linda kertoo, että pääsiäisen viettämisen merkitys tuntuu nyt tärkeältä vastapainona omalle työlle. Lisätietoa vaikuttamistavoista on Vapaa kielivalinta ry: Se on hauska, mutta Aito on mielestäni mukavan ytimekäs ja suomalainen, Lepaus tuumaa. Kauriiden jälkiä on Merkkipäiviä Tuula Roihu 60 v Syntymäpäiväonnittelut rakkaalle mummolle! EU-kriittinen parlamentaarikko on löytänyt unionista hyvääkin: Kysymyksiin saatujen vastausten synteesin jälkeen lautakunnan olisi tullut kirjata päätökseensä se, että escort budapest seuralaispalvelu huolimatta lapsen ja perheen yksilöllinen tilanne otetaan Pirkkalassa aina huomioon oppilasvalintoja tehtäessä. Valtuusto päätti kuitenkin asettaa tämän valiokunnan ja siksi sen olisi pitänyt toimia perusteellisemmin. Sapsojärvi ylitetään mennen tullen ja menomatkalla tuulen puhaltaessa voimakkaasti vastaan tuntui siltä, että vastaranta ei ikinä koita. tekstari treffit gogo express jyväskylä

Tekstari treffit gogo express jyväskylä -

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. K irkon keskiviikkoon ovat kaikki tervetulleita. National Mill Dog Rescue -niminen yhdistys tekee todella tärkeää työtä. Mukana eri-ikäisiä nuoria Linda Nieminen on alusta asti ollut mukana Seurispääsiäisessä. Kulutan nyt alkoholia enemmän Kulutan nyt alkoholia yhtä paljon Kulutan nyt alkoholia vähemmän    Katso tulokset. Pyhisparkit ja pyhäkoulut eivät kokoonnu pääsiäisenä. Kaikki paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

0 thoughts on “Tekstari treffit gogo express jyväskylä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *